GDPR information till våra kunder.

 

Information till kunder och enskilda firmor

 Som kund till Småland Sportfiske AB och Fiskestore.com behandlas era personuppgifter som kontaktpersoner i vårt kundregister och på WIX.com  Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Småland Sportfiske AB, org nr 556922-6268 Törnamåla / Lyckedal, 362 91 Tingsryd

 

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund till Småland Sportfiske AB och Fiskestore.com behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet så att vi ska kunna få tag på rätt person i våra kontakter, nyhetsbrev och erbjudanden gentemot dig. Behandlingen grundas på en bokning, beställning, förorder eller direktorder som ni gör hos oss.

 

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

Dina rättigheter som registrerad

- Begära ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter  eller köphistorik.

- Begära rättelse av eventuellt felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta info@smaland-sportfiske.com

 

Säkerhet Småland Sportfiske AB vidtar lämpliga tekniska informationssäkerhetsåtgärder som antivirusprogram och datorer med uppdaterade program för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, missbruk, förändringar och förstörelse.